ELLE Decoration London

2014-02-14  tidvis-marmor-2 ELLE Decoration London uppmärksammar vårt golvur Tidvis vägg i ett fotoreportage i sitt Februarinummer. Hämtades med flyg, plåtades och returnerades på några dagar. Imponerande hantering.