Kill Scorpion

Väggskulptur i pigmenterad betong bestående av tre delar. Tavlorna är i relief med en höjdskillnad på 10 mm mellan de grå och svarta fälten.

Numrerad och signerad serie om 90 ex.
Mått: 63 x 52 cm

  • slide 0
  • slide 1
  • slide 2
  • slide 3
  • slide 4