Lets cast off

Väggskulptur i pigmenterad betong. Tavlorna är i relief med en höjdskillnad på 10 mm mellan de grå och svarta fälten. Numrerad och signerad serie om 90 ex.

Mått: 49 x 52 cm

  • slide 0
  • slide 1
  • slide 2
  • slide 3
  • slide 4