Piracy

Väggskulptur i pigmenterad betong bestående av tre delar. Tavlorna är i relief med en höjdskillnad på 10 mm mellan de grå och svarta fälten. Numrerad och signerad serie om 90 ex.

Mått: 190 x 52 cm

  • slide 0
  • slide 1
  • slide 2
  • slide 3
  • slide 4